Home » doelgroep » kinderen » articulatie

 

 

 

De gesproken taal is een belangrijk communicatiemiddel tussen mensen. Er zijn geen andere dieren met een zodanig ingewikkeld spraaksysteem of een uitgebreide taal als de onze.

Jonge kinderen leren stap voor stap alle klanken en het is dus normaal dat een kind op een bepaalde leeftijd nog spraakproblemen ondervindt. Een kind heeft pas een articulatiestoornis als het achterop blijft in zijn spraakontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

 

 

Soorten articulatiestoornissen: 

Fonetische articulatiestoornissen: 

Eén of meerdere klanken kunnen niet juist uitgesproken worden. De motorische beweging wordt foutief uitgevoerd.

   

  Fonologische articulatiestoornissen:

  De spraakklanken kunnen wel correct uitgesproken worden maar ze worden binnen de taalcontext niet correct gebruikt.

   

  Verbale ontwikkelingsdyspraxie:

  Dit is een spraakstoornis die te maken heeft met het programmeren, afstemmen en controleren van de bewegingen die nodig zijn voor het spreken. Door deze stoornis zijn de klanken soms onherkenbaar of komen ze in het woord op de verkeerde plaats terecht. Het komt voor dat het kind de klank wel in het ene woord kan maken en niet in het andere. Het kan zelfs zo zijn dat een klank of woord het ene moment niet uitgesproken kan worden, terwijl het op een ander moment wel lukt. we zien de mond vaak ‘zoeken’ naar de correcte wijze om een klank te vormen. Ook andere activiteiten van de mond kunnen problemen geven zoals eten, drinken, blazen en zuigen.