Home » doelgroep » kinderen » taalproblemen

Taalstoornissen

 

Bij sommige kinderen loopt de taalontwikkeling niet van een leien dakje. Problemen kunnen zich al voordoen op heel jonge leeftijd. De taalontwikkeling van een kind kan vertraagd of afwijkend verlopen. Er zijn twee types taalontwikkelingsstoornissen : 

 

1) Een vertraagde spraak- en taalontwikkeling (VSTO)

Bij een vertraag spraak- en taalontwikkeling begint een kind te laat met het leren van de taal. Het kind heeft een achterstand t.o.v. leeftijdsgenootjes. De oorsprong hiervan ligt vaak bij een minder goede taalaanleg. 

 

2) Een spraak- en taalontwikkelingsstoornis (TOS/STOS)

 

Bij een afwijkende taalontwikkeling verlopen stukjes van de taalontwikkeling anders dan normaal.  Hierbij vertoont de taal van het kind kenmerken die niet thuishoren in een bepaalde fase van het taalverwervingsproces.De problemen kunnen zich uiten op verschillende domeinen: 

Taalvorm 
• Het kind praat in (voor zijn leeftijd) te korte zinnen. 
• Het kind maakt veel fouten in het vervoegen van werkwoorden en/of zelfstandige naamwoorden. 
• Het kind gebruikt een verkeerde woordvolgorde in de zin.
• Het kind is  slecht verstaanbaar (zie ook articulatieproblemen) 

Taalinhoud 
• Het kind heeft een beperkte woordenschat. (= actieve woordenschat)
• Het kind kan moeilijk verbanden leggen tussen woorden (= semantische relaties)
• Het kind gebruikt veel dezelfde woorden en/ of vertelt vaak hetzelfde. 
• Het kind heeft het moeilijk om bepaalde woorden te vinden.


Taalgebruik 
• Het kind vertelt een verhaal met weinig samenhang. 
• Het kind houdt geen rekening met de voorkennis van jou als luisteraar. 
• Het kind gaat ervan uit dat jij alles begrijpt wat het kind je vertelt.

 

Taalbegrip 
• Het kind heeft een zwak begrip en begrijpt niet wat men tegen hem/haar zegt. 
• Het kind begrijpt minder woorden dan leeftijdsgenootjes. 
• Het kind praat weinig en is soms erg stil.