Home » tarieven

Aangezien ik geconventioneerd ben, is het honorarium vastgesteld door het RIZIV. Bij een goedkeuring van de mutualiteit via de verplichte verzekering krijgt u 75% terugbetaald van onderstaande bedragen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de honoraria. Deze kunnen jaarlijks wijzigen (laatste wijziging 1 januari 2018). 

 

Ik werk meestal via het derdebetalerssysteem. Dit wil zeggen dat u enkel het remgeld hoeft te betalen. De rest regel ik rechtstreeks met het ziekenfonds.

Prestatie Honorarium Terugbetaling Remgeld
Bilanzitting € 31,75 € 24,25 7,50 euro
Evolutiebilan € 46,75 € 35,75 11,00 euro
Individuele sessie van 30 minuten € 23,25 € 17,75 5,50 euro
Individuele sessie van 60 minuten € 46,75 € 35,75 11,00 euro