Home » werkwijze

Werkwijze 

De logopedische behandeling verloopt altijd volgens een vast stappenplan. Dit heeft als bedoeling om de kinderen, ouders, volwassen... zo goed mogelijk te begeleiden.

 

1. Aanmelding

De aanmelding kan via verschillende kanalen gebeuren. Men kan doorverwezen worden door arts, CLB, school, ouders... Dit kan telefonisch of via mail (zie contact). Hier wordt dan in het kort de persoon voorgesteld en worden de problemen beschreven. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor de anamnese.

 

2. Anamnese

Tijdens de anamnese worden er een heleboel informatie verzameld om een duidelijk beeld te kunnen vormen over het kind of de (jong)volwassene. Anderzijds wordt er op dit moment een heleboel uitleg gegeven over het verdere therapiegebeuren.

 

3. Onderzoek

De nodige testen zullen worden afgenomen om zo een duidelijk beeld te kunnen vormen over de aard en de ernst van de problematiek. Nadien wordt er op basis van de observaties en resultaten een logopedisch verslag opgesteld.

 

4. Bespreking

Wanneer alle onderzoeksresultaten zijn verwerkt, zal er een bespreking volgen met alle personen in kwestie. Hier is er dan ook tijd om al uw vragen te stellen. Deze zullen met alle zorg beantwoord worden zodat er nadien met een goed gevoel aan de therapie kan gestart worden. Voordat de logopedische therapie van start kan gaan, moet men eerst met het logopedisch verslag naar een arts gaan. Hij zal dan zorgen voor een voorschrift, die samen met het verslag kan opgestuurd worden naar het ziekenfonds. Wanneer zij een goedkeuring geven, zal u en terugbetaling krijgen van 75%.

Indien nodig zullen er ook andere disciplines (kinesist, ergotherapeut, leerkracht, neuroloog, CLB...) gecontacteerd worden om de resultaten met hen te bespreken zodat de begeleiding zo goed mogelijk kan gebeuren.

 

5. Therapie

De laatste en meest belangrijke stap van dit hele gebeuren is de therapie. Hierbij wordt er samen met de cliënt een doel bepaald. Het is dan ook zeer belangrijk om de logopedie wekelijks te laten doorgaan om zo samen aan dit doel te kunnen werken. De duur van de therapie varieert tussen 30min of 1uur. Dit hangt af van de leeftijd van de cliënt en de aard van de stoornis.